Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: "PINSA FACTORY ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "  επί της οδού Αγίου Αντωνίου 33 στο Δήμο Βριλησσίων με αριθμό 1137534 (ver.5)/16-5-2022.


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 97,80 KB20/05/22 12:34:10