Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία: “PINSA FACTORY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αγίου Αντωνίου 33 στο Δήμο Βριλησσίων με αριθμό 1137534 (ver.6)/17-05-2022.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 97,34 KB20/05/22 12:42:33