Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Σωρού 18 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1251870.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,98 KB11/07/22 10:46:55