Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “D C P DISTRIBUTOR CHEMICAL PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” επί της οδού Ολυμπίας 3 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1259692.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,11 KB12/09/22 10:23:04