Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “SUGAR N’ SPICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” επί της οδού Δερβενίων 35 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1260454.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,77 KB19/09/22 09:34:11