Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΟΥΡΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” επί της οδού Αγίας Παρασκευής 59 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1262216.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,61 KB04/10/22 10:42:10