Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “MEDICLAB SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” επί της οδού Αιγιαλείας 17 στο Δήμο Αμαρουσίου με αριθμό 1261707.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 87,92 KB04/10/22 10:46:03