Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα 
με την επωνυμία: "KIOUR P C ΙΚΕ"  επί της Λεωφ. Μεσογείων 392 στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού με αριθμό 1263752.ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,91 KB13/10/22 10:27:31