Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” επί της οδού Ομήρου 8 στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού με αριθμό 1265644.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,28 KB01/11/22 09:36:01