Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΓΓΑΛΗΣ” επί της οδού Κηφισίας 26 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής με αριθμό 1266738.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 85,69 KB10/11/22 07:58:19