Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 16 στο Δήμο Πεντέλης με αριθμό 1267076.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,17 KB10/11/22 08:11:02