Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “SAPORE EE” επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ 32 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1267458.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,04 KB11/11/22 08:36:29