Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Ζήνωνος 5 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1272444.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,13 KB14/12/22 08:42:58