Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΦΟΙ Σ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΕ” επί της οδού Παύλου Μελά 17 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1273831.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 91,60 KB22/12/22 11:07:03