Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας κατασκευή ειδών ταξιδιού-αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες κ.λπ. και χονδρικό και λιανικό εμπόριο των προαναγραφόμενων ειδών και ζωνών στην επωνυμία “ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΖΑΡΟΥΡ ΚΕΤΣΟΣ” επί της οδού Σκρα 84, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1264660/13-10-2022.