Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας επαγγελματικό εργαστήριο κατασκευής έτοιμων ενδυμάτων (ανδρικών-αγοριών & γυναίκα-κοριτσιών) στην επωνυμία “ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αποστόλου Παύλου 68, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1265159/18-10-2022. 

ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ 1265159.000 PDF 108,29 KB24/10/22 12:06:14