Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης αρτοποιείο με πρατήριο στην επωνυμία “ASTRIT QORRI” επί της οδού Λυκούργου 89 στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1263143/08-12-2022.  
ASTRIT QORRI 1263143.000 PDF 89,60 KB08/12/22 01:51:40