Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας εργαστήριο ειδικών ψηφιακών εκτυπώσεων και κατασκευής φωτεινών επιγραφών σημάνσεων – πινακίδων – σταντς προβολής από αλουμίνιο στην επωνυμία “Κ ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ EE” επί της οδού Ναυάρχου Νοταρά 23 στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1274270/21-12-2022. 

Κ ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ EE 1274270.000 PDF 93,63 KB22/12/22 08:13:03