Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας” του “ΚΩΝΣΤ ΚΑΡΑΛΗ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 273, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Γνωστοποίηση PDF 86,27 KB14/12/21 03:08:34