Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “επαγγελματικό εργαστήριο περάτωσης έψησης (bake off)” της επιχείρησης “362 GROCERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPERMARKET” επί της οδού Δημητρίου Ανδρέα 3, στο Δήμο Καλλιθέας.

Αριθμός Γνωστοποίησης 1228206