Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “εργαστήριο ειδικών εκτυπωτικών εργασιών (μεταξοτυπίες) & προεκτύπωσης & προεγγραφής μέσων” του φορέα με την επωνυμία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ” επί της οδού Σόλωνος 70, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1231756/08-03-2022