Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “επαγγελματικό εργαστήριο κατασκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και αυτοματισμών” της επιχείρησης “Λ. ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού Προέδρου Δρακάκη 11, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1233819/11-03-2022

Λ ΨΑΡΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 1233819.000 PDF 88,45 KB11/03/22 01:15:28