Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού” στην επωνυμία “ARS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αχιλλέως 74, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1236460/01-04-2022.

ARS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 1236460.000 PDF 88,40 KB01/04/22 04:36:54