Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού” της επιχείρησης “ARS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αχιλλέως 74, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1236460/01-04-2022.
ARS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 1236460.000 PDF 88,40 KB08/04/22 04:45:34