Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “ταπητοκαθαριστήριο” της “ΓΑΛΙΩΤΟΣ Ι ΣΤΑΡΑΝΤΖΗΣ Γ ΟΕ” επί της οδού Αριστάρχου 16, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Αργυρούπολης. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1236194/05-04-2022.