Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “κατασκευή ορειχάλκινων αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων και ειδών τέχνης” της “ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΗΣ” επί της οδού Χαλκίδος 30, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1237715/10-04-2022.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΗΣ 1237715.000 PDF 65,84 KB11/04/22 01:03:18