Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “εργαστήριο ξυλουργικών εργασιών” της “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ” επί της οδού Πραξιτέλους 12, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Ελληνικού. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1237958/12-04-2022.

ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1237958.000 PDF 75,29 KB12/04/22 10:59:50