Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “γενικές μηχανολογικές εργασίες” της “ΧΑΖΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ ΕΕ” επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 10, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1238405/13-04-2022.