Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας “υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων δοκιμών και πλοήγησης” της εταιρείας “MAIN SOLUTIONS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, επί της οδού Αργοστολίου 38, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1242474/13-05-2022. 

MAIN SOLUTIONS ΕΠΕ 1242474.000 PDF 88,84 KB16/05/22 09:51:53