Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας επεξεργασία καφέ – συσκευασία τσαγιού της “KDX KAFFECO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Θεσσαλονίκης 93, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1259323/07-09-2022.

KDX KAFFECO ΜΟΝ ΙΚΕ 1259323.000 PDF 89,72 KB07/09/22 02:09:12