Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης της επιχείρησης “ΤΕΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 234, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1260282/13-09-2022. 

ΤΕΝΕΑ ΑΕ 1260282.000 PDF 88,55 KB14/09/22 09:47:21