Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας εργαστήριο ζαχαρωδών ειδών και σοκολατοποιίας της επιχείρησης “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ” επί της οδού Γραβιάς 76, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Αργυρούπολης. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1260610/15-09-2022.