Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών βυσμάτων και λοιπών εξαρτημάτων για ανελκυστήρες της επιχείρησης “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ” επί της οδού Θεοδώρου Σταματίου 24, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1260629/15-09-2022. 

ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1260629.000 PDF 70,48 KB15/09/22 03:35:37