Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας εργαστήριο ανοξείδωτων κατασκευών – μηχανουργείο της επιχείρησης “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ” επί της οδού Κολχίδος 42, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Ελληνικού. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1252133/18-09-2022.