Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας κατασκευή/επισκευή (από έτοιμα τεμάχια) αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών προς τοποθέτηση εκτός χώρου εργαστηρίου του “ΕΝΤΜΟΝΤ ΛΙΚΡΑΜΑ” επί της οδού Ερεσσού 41, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1255035/19-09-2022. 

ΛΙΚΡΑΜΑ ΕΝΤΜΟΝΤ 1255035.000 PDF 70,22 KB19/09/22 02:14:42