Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας συναρμολόγηση θυροτηλεφώνων και εικονοτηλεφώνων στην επωνυμία “ΗΛΙΑΣ ΦΕΤΑΣ” επί της οδού Ανδρομάχης 184, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1260854/21-09-2022. 

ΦΕΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1260854.000 PDF 70,92 KB22/09/22 08:31:56