Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας επαγγελματικό εργαστήριο αποπρασινισμού (ωρίμανσης) μπανάνας, υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κ.λπ.) προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην επωνυμία “HAR MA FRUITS ΙΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” επί της οδού Θεσσαλονίκης 91, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1261119/22-09-2022. 

HARMA FRUITS ΙΚΕ 1261119.000 PDF 96,38 KB23/09/22 09:20:08