Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας επαγγελματικό εργαστήριο ραφής πανιών για πλοία στην επωνυμία “NEOFYTOS PASPALIDIS” επί της οδού Εμμανουήλ Καμπούρη 12, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου. Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1241521/23-09-2022. 

PASPALIDIS NEOFYTOS 1241521.000 PDF 71,58 KB26/09/22 09:26:49