Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας μονάδα εργαστήριο επισκευής κοπτικών μηχανημάτων-μηχανουργείο στην επωνυμία “ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η ΣΙΑ Ε.Ε.” επί της οδού Πλουτάρχου 65, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1260921/27-09-2022.