Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας παραγωγή και εμπορία κοσμημάτων και γενικότερα κομψοτεχνημάτων από πολύτιμα, ημιπολύτιμα ή και μη πολύτιμα μέταλλα ή πολύτιμους λίθους, καθώς και συναφών αντικειμένων στην επωνυμία “ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΕ” επί της οδού Κρέμου 5, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1222863/28-09-2022.