Γνωστοποίηση λειτουργίας Εργαστηρίου παρασκευής διαγνωστικών αντιδραστηρίων της FLOWCYTOGEN LABORATORIES ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που βρίσκεται στο 21οχλμ Αθηνών-Λαυρίου του Δήμου Κρωπίας.