Γνωστοποίηση λειτουργίας με αρ. αρ. 1225191/09-12-2021 του επαγγελματικού εργαστηρίου εκτύπωσης βιβλίων, φυλλαδίων και λοιπών τυπογραφικών εργασιών της κ. “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ” επί της οδού Αριανίτου 3 στο Δήμο Αθηναίων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 86,26 KB09/12/21 12:51:23