Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Σωρού 18 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1251863 (ver.1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,57 KB11/07/22 10:41:53