Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα 
με την επωνυμία: "ΒΕΝΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 70Α. 
στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1262070 (ver.1).ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 82,74 KB13/10/22 09:32:33