Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΦΟΙ Σ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΕ” επί της οδού Παύλου Μελά 17 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1273826 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 80,02 KB22/12/22 11:02:19