Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΓΑΛΙΩΤΟΥ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 4 στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αριθμό 1245282 (ver.1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,40 KB25/07/22 09:29:15