Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 132 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1221227 (ver. 2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 80,72 KB10/07/23 09:57:35