Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “MILBA ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” επί της οδού Ολυμπίας 5 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1201810 (ver. 2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,82 KB06/12/23 12:14:45