Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΛΑΜΠ ΟΦ ΛΑΟΥΝΤΡΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αγίας Παρασκευής 68 στο Δήμο Χαλανδρίου με αριθμό 1237733 (ver.1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,57 KB31/08/22 11:25:37