Γνωστοποίηση μεταβολής εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΕΜΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Σωρού 18 στο Δήμο Μεταμόρφωσης με αριθμό 1320206 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,33 KB07/12/23 09:23:38